Hướng dẫn Kỹ năng của Chương trình Giáo dục Intel

Bạn sẽ tìm kiếm ở đâu khi bạn muốn học cách đánh vần một từ hay tìm thông tin cho một bài báo cáo? Từ điển và bách khoa toàn thư là hai nguồn tài nguyên được thiết kế để giúp việc tham khảo nhanh và dễ dàng. Vậy nếu bạn muốn học cách thêm âm thanh vào một bài trình diễn đa phương tiện, thêm nền cho trang web hay thiết kế ô cho đồ thị thì sao? Hướng dẫn Kỹ năng của Chương trình Giáo dục Intel cung cấp các hướng dẫn từng bước hữu ích cho các ứng dụng phổ biến ngay khi bạn thực hiện các thao tác.

Chọn phiên bản Hướng dẫn Kỹ năng bạn muốn sử dụng (Cần hỗ trợ chọn phiên bản?)

Các phiên bản Microsoft Windows*

Pop-ups – Cửa sổ bật lên
Nếu bạn muốn bỏ qua trang này khi sử dụng Hướng dẫn Kỹ năng trong lần sau, hãy tắt chức năng chặn cửa sổ bật lên.